PRODEJ PODÍLU O VELIKOSTI 5/36 NA POZEMKU K.Ú. POLKOVICE

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

11.11.2020
11.01.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl ve výši 5/36 na pozemku z majetkové podstaty dlužníka: Květoslava Boříková, spis. značka KSPA 44 INS 17015 / 2019.

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 5/36 na:

 • pozemku parc. č. St. 347/3 o výměře 145 m2 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stav, LV 687
  pozemku parc. č. 647/11 o výměře 6 300 m2 orná půda
  pozemku parc. č. 647/12 o výměře 1 746 m2 orná půda
  pozemku parc. č. 647/13 o výměře 1 384 m2 orná půda

to vše na LV 272, k.ú. Polkovice, obec Polkovice, okres Přerov, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov.

 

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– minimální kupní cena ve výši 71.000 Kč;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.


Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!