PRODEJ PODÍLU – ORNÁ PŮDA

Značka: KSBR 27 INS 7841/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

27.03.2023
15.05.2023

Prodej podílu orné půdy o velikosti 7/40 na pozemku parc. č. 3054/4; zapsané na LV č. 2555 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice, okres Třebíč, katastrální území a obec Moravské Budějovice (sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 25. 11. 2022 v oddílu B I. Nemovitý majetek pod poř. č. 9)
Prodej je realizován v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 27 INS 7841/2019, dlužník Šula Jan, insolvenční soud vyslovil souhlas se zpeněžením majetku prodejem mimo dražbu.

Nabídky je aktuálně možno podávat do 30.4.2023 do 15:00 hod., a to písemně na adresu: ALFA insolvenční v.o.s., Olšany u Prostějova 462, 798 14 Olšany u Prostějova a nebo emailem na: podatelna@alfains.cz (UPOZORNĚNÍ: nabídky zaslané na jiný email než podatelna@alfains.cz nebudou akceptovány!!!). V nabídce musí být uvedeno označení: KSBR 27 INS 7841/2019_ORNÁ PŮDA

Podmínky prodeje:
1) Nemovitost bude prodána zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku, podané nabídky jsou závazné, nabídka na koupi musí obsahovat jméno a příjmení zájemce/název zájemce,             r.č./IČ, bydliště FO/sídlo, nabídku kupní ceny.
2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny a označení: KSBR 27 INS 7841/2019_ORNÁ PŮDA
3) Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty, veškeré náklady spojené s převodem movitosti hradí kupující. 
4) Bude vybrána nejvyšší cenová nabídka.                                                                                                                                                                                                                                                                         5) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.    

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  02.06.2023 15.07.2023 Liberecký kraj 114000 Kč Nejvyšší nabídka
  02.06.2023 30.11.2023 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.06.2023 15.05.2024 Celá ČR
  Zlínský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.06.2023 27.06.2023 Celá ČR 702 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!