prodej podílu – orná půda

Značka: KSBR 31 INS 16087 / 2019 Bílý

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

01.03.2022
31.03.2022

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníka Radek Bílý, v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 31 INS 16087 / 2019  u Krajského soudu v Brně.

 

Předmět prodeje:

nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Našiměřice, katastrální území Našiměřice, zapsané na LV č. 47, konkrétně:

spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na parcele č. p. 3041 o výměře 5 000 m2, orná půda,

 

vše zapsané v soupisu majetkové podstaty zveřejněné v insolvenčním řízení dne 6.3. 2020 v oddíle B-9, pod položkou číslo 1.

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce.

K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 6.3. 2020 v oddíle B-9 a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 31.3.2022 :

na adresu: prodej@insolvence-is.cz

 Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) označení položek a nabídku kupní ceny.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.

Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!