Prodej podílu na pozemku – orná půda

Značka: KSPH 65 INS 8766/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Movité věci

11.03.2024
15.05.2024

Insolvenční správce dlužníka Aleše Marka, bytem Praha, Vršovická 1429/68, PSČ 101 00, v řízení vedeném pod č.j. KSPH 65 INS 8766 / 2019, nabízí ke koupi podíl o velikosti 1/6 na parcele p.č. 756/15 o výměře 5098 m2 – orná půda, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mladá Boleslav na LV č. 73 pro obec Brodce a katastrální území Brodce nad Jizerou.

Prodej bude realizován mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce za podmínky úhrady kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré obdržené nabídky.

Nabídky zasílejte na adresu insovlenčního správce: IREKON v.o.s., Palackého 211, 511 01 Turnov, nebo na email: irekon@irekon.cz, a to do 15.5.2024.


Informace o zadavateli

irekon@irekon.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!