Prodej podílu ve výši 1/10 na LV 332 v obci Velenice (okres Nymburk)

Značka: KSLB 76 INS 16225 / 2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Velenice, Česko

Kraj: Středočeský kraj

Nehmotný majetek

20.10.2019
19.10.2020

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíly na LV 332 z majetkové podstaty dlužníka: Dagmar Keistová, spis. značka KSLB 76 INS 16225 / 2015.

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/10 na:

 • pozemek parc. č. 130 o výměře 328 m2 – zastavěná plocha a nádvoří – součástí je stavba: Velenice, č. p. 132, bydlení;
 • pozemek parc. č. 1062/2 o výměře 198 m2 – zahrada;
 • pozemek č. 150/3 o výměře 3505 m2 – orná půda;
 • pozemek č. 368/55 o výměře 3258 m2 – ostatní plocha;
 • pozemek č. 373/15 o výměře 186 m2 – ostatní plocha;
 • pozemek č. 797/3 o výměře 40 m2 – vodní plocha;
 • pozemek č. 797/4 o výměře 62 m2 – vodní plocha;                                                                        vše vedeno na LV 332 pro katastrální území: Velenice, obec: Velenice, okres: Nymburk;

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který je proto povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit daň;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce upozorňuje na možnost uplatnění předkupního práva ze strany spolumajitelů.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: bououne@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 732 858 162

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.04.2024 31.05.2024 Celá ČR dohodou Kč Dohodou
  20.03.2024 31.05.2024 Celá ČR 50 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!