Prodej podílu o velikosti 1/2 na pozemku (trvalý travní porost) v obci Pila (okres Karlovy Vary)

Značka: KSPL 54 INS 8349 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Karlovarský kraj

Nemovité věci

13.04.2022
15.06.2022

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl ve výši 1/2 na pozemku z majetkové podstaty dlužníka: Michala Čecha, sp. značka KSPL 54 INS 8349 / 2021.

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/2 na:

 • pozemku parc. č. 663/2, 1149m2, trvalý travní porost
  LV 209 k.ú. Pila, okres Karlovy Vary

Cena obvyklá byla stanovena dle znaleckého posudku ve výši 130 000 Kč.

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návrh na výmaz zástavních práv;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: bououne@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 732 858 162.


Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 31.07.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 30.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 29.06.2024 Olomoucký kraj 3400000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!