PRODEJ PODÍLU VE VÝŠI 1/20 NA LV 4, V K.Ú. BEZDĚKOV U ŽATCE

Značka: KSUL 43 INS 2005 / 2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Středočeský kraj

Nemovité věci

25.10.2019
31.01.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji nemovitou věc z majetkové podstaty dlužníků: : Schwarzová Jana, nar. 18.7.1946 a Schwarz Milan, nar. 30.3.1949, oba bytem V Aleji 467, Chabařovice, Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 43 INS 2005 / 2016.

Předmět prodeje:

položka č. 2 soupisu majetkové podstaty dlužníka:

 • spoluvlastnický podíl ve výši 1/20, pozemek parc.č. 371/7, o výměře 3 437 m2, orná půda, zapsané na LV č. 81, k.ú. Bezděkov u Žatce, vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec.

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který je proto povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit daň;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu do 30.11.2019: macek@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 736 434 349.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 30.06.2024 Plzeňský kraj Dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 03.06.2024 Ústecký kraj 810 000 Kč Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 19.05.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 24.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!