Prodej podílu ve výši 1/27 na LV 94 v obci Bratrušov (okres Šumperk)

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

31.03.2020
05.08.2020

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl na LV 94 z majetkové podstaty dlužníka: Pavel Olšanský, spis. značka KSOS 25 INS 7138 / 2017.

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/27 na:

 • pozemek parc.č. St. 179  131m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 155, rodinný dům;
 • pozemek parc.č. 1087/2 1046m2 zahrada;
 • pozemek parc.č. 1087/3 56m2 zahrada;
  vše na LV 94, k.ú. Bratrušov, obec Bratrušov, okres Šumperk;

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který je proto povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit daň;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce upozorňuje na možnost uplatnění předkupního práva ze strany spolumajitelů.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!