PRODEJ PODÍLU VE VÝŠI 1/36 NA LV 75 A LV 102 V OBCI NOVÉ HRADY (OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICE)

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihočeský kraj

Nemovité věci

09.12.2020
31.03.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/36 na nemovitých věcech z majetkové podstaty dlužníka: Jan Ďuriš spis. zn. KSHK 15 INS 3317 / 2017

Předmět prodeje:

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/36 na následujících nemovitých věcech:

– parcela 1690/9 o výměře 25231 m2 – lesní pozemek
– parcela 2486 o výměře 1544 m2 – ostatní plocha
Zapsáno na LV 102 pro k.ú. Vyšné, KÚ pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice.

– parcela 2460 o výměře 6743 m2 – vodní plocha
– parcela 2461 o výměře 1706 m2 – vodní plocha
– parcela 2462 o výměře 25019 m2 – trvalý travní porost
– parcela 2463 o výměře 3207 m2 – vodní plocha
– parcela 2464 o výměře 1530 m2 – vodní plocha
– parcela 2465 o výměře 1583 m2 – ostatní plocha
– parcela 2484 o výměře 29498 – orná půda
– parcela 2485 o výměře 224 – ostatní plocha
Zapsáno na LV 75 pro k.ú. Vyšné, KÚ pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice

Podmínky prodeje:
– kupní cena za nejvyšší nabídku;
– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;
– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;
– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;
– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu scholzova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.03.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.03.2023 28.04.2023 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.03.2023 30.06.2023 Olomoucký kraj 1350000 Kč Nejvyšší nabídka
  27.03.2023 30.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!