PRODEJ PODÍLU VE VÝŠI 1/36 NA LV 75 A LV 102 V OBCI NOVÉ HRADY (OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICE)

Značka: KSHK 15 INS 3317 / 2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

04.02.2020
31.08.2020

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/36 na nemovitých věcech z majetkové podstaty dlužníka: Jan Ďuriš spis. zn.  KSHK 15 INS 3317 / 2017

Předmět prodeje:

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/36 na následujících nemovitých věcech:

 • – parcela 1690/9 o výměře 25231 m2 – lesní pozemek
 • parcela 2486 o výměře 1544 m2 – ostatní plocha

Zapsáno na LV 102 pro k.ú. Vyšné, KÚ pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice.

 • – parcela 2460 o výměře 6743 m2 – vodní plocha
 • – parcela 2461 o výměře 1706 m2 – vodní plocha
 • – parcela 2462 o výměře 25019 m2 – trvalý travní porost
 • – parcela 2463 o výměře 3207 m2 – vodní plocha
 • – parcela 2464 o výměře 1530 m2 – vodní plocha
 • – parcela 2465 o výměře 1583 m2 – ostatní plocha
 • – parcela 2484 o výměře 29498 – orná půda
 • – parcela 2485 o výměře 224 – ostatní plocha

Zapsáno na LV 75 pro k.ú. Vyšné, KÚ pro Jihočeský kra, Katastrální pracoviště České Budějovicej

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který je proto povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit daň;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu scholzova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 18.06.2024 Celá ČR 289 200 Kč Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 31.07.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Jihočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!