Prodej podílu ve výši 1/6 na nemovitostech v obci Koštice (okres Louny)

Značka: KSUL 70 INS 15817 / 2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Koštice, Česko

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

19.05.2019
31.12.2020

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl na nemovitostech v obci Koštice z majetkové podstaty dlužníků: Daniel a Jaroslava Hálkovi, spis. zn. KSUL 70 INS 15817 / 2015.

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/6 na:

 • pozemek parc. č. St. 66 o výměře 50 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba če. 8 (jiná stavba) zapsaná na LV 551
 • pozemek parc. č. 71/20 o výměře 760 m2 (lesní pozemek)
 • vše zapsáno na LV 652, kat. území Želevice

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který je proto povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit daň;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva a návrh na výmaz zástavních práv do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce upozorňuje na možnost uplatnění předkupního práva ze strany spoluvlastníků.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: zozulakova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 02.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.04.2024 Celá ČR 1200000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!