PRODEJ PODÍLU VE VÝŠI 100 % VE SPOLEČNOSTI INVESTRO S.R.O.

Značka: KSBR 3 INS 18641/2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Ostatní majetek

29.05.2024
14.06.2024

PRODEJ PODÍLU VE VÝŠI 100 % VE SPOLEČNOSTI INVESTRO s.r.o.

Insolvenční správce ALIGA insolvence v.o.s. nabízí k prodeji v rámci insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 3 INS 18641/2023 (dlužník Radek Ondráček) obchodní podíl dlužníka sepsaný v čl. V. poř. č. 2 soupisu majetkové podstaty dlužníka, a to:

100 % podíl ve společnosti INVESTRO s.r.o., IČ: 074 63 642, sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno – Královo Pole (vklad 200 000,- Kč, splaceno 100 %, základní kapitál 200 000,- Kč). Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.7.2023, č.j. KSBR 54 INS 10678/2023-A-12, bylo rozhodnuto o úpadku společnosti INVESTRO s.r.o. a současně byl na její majetek prohlášen konkurs.

Podmínky prodeje:

 1. Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
 2. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště), označení majetku, ke kterému se váže nabídka, a nabídku kupní ceny.
 3. Kupní cena bude uhrazena nejpozději před podpisem smlouvy o převodu podílu.
 4. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 5. Veškeré náklady spojené s převodem podílu nese kupující.

Nabídky je možné zaslat do datové schránky společnosti ALIGA insolvence v.o.s. (ID DS: uuvqd92), případně elektronicky e-mailem na adresu kancelar@siwy.cz, a to nejpozději do 14:00 hod. dne 14. 6. 2024. 

Nabídky nemohou předkládat osoby uvedené v ustanovení § 295 insolvenčního zákona, pokud nedisponují příslušným souhlasem insolvenčního soudu.

Žádost o bližší informace je možné adresovat na e-mail: daniel.siwy@siwy.cz nebo zjistit dotazem na tel. čísle +420 606 428 070.

 

 

Informace o zadavateli

Daniel Siwy info@siwy.cz ALIGA insolvence v.o.s., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ: 19065027, DIČ: 19065027

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  05.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 21.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.05.2024 14.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.04.2024 30.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!