Prodej pohledávek – 11.383,00 Kč

Značka: KSUL 43 INS 5079/2012

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Pohledávky

02.06.2020
02.06.2021

Insolvenční správce dlužníka Václav Fous (KSUL 43 INS 5079/2012) nabízí k prodeji níže uvedené pohledávky:

 • pohledávka za osobou Renata Šulc, nar. 21. 5. 1975, trvale bytem Radniční 1/2, 434 01 Most (dále jen „dlužník“), spočívající v peněžité náhradě ve výši 7.419,35 Kč a náhradě nákladů řízení ve výši 5.100,- Kč, přiznaných rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 6. 2016, č. j. 43 ICm 3020/2012-38; náhradě nákladů řízení částku 6.283,- Kč, přiznaných rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 7. 2016, č. j. 43 ICm 3022/2012-52
 • pohledávka za Elfo-ubytování, s.r.o., IČO 27358119, se sídlem Okružní 1114/2, 435 13 Meziboří (dále jen „dlužník“), spočívající v peněžité náhradě ve výši 14.838,71 Kč a náhradě nákladů řízení částku 5.100,- Kč, přiznaných rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 6. 2016, č. j. 43 ICm 3021/2012-31

Podmínky postoupení:

– pohledávka bude postoupena nejvyšší nabídce,

– kupní cena bude uhrazena ještě před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky,

– insolvenční správce nenese odpovědnost za pravost a dobytnost výše uvedené pohledávky,

– správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky nebo změnit podmínky prodeje

– nabídky předložte do 25. 06. 2020.

Bližší informace na vyžádání u insolvenčního správce: VRŠANSKÝ a spol., v.o.s., 415 01 Teplice, Kollárova 1879/11, Tel.: +420 417 559 239 (111), GSM: +420 728 349 474, GSM: +420 777 334 636, E-mail: vrsansky@svvos.cz, www: http://www.svvos.cz/

Informace o zadavateli

VRŠANSKÝ a spol., v.o.s. info@svvos.cz Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!