prodej pohledávek

Značka: MSPH 78 INS 4800 / 2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Dohodou

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

28.07.2020
28.07.2021

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí k prodeji v rámci insolvenčního řízení MSPH 78 INS 4800 / 2016 u dlužníka Odehnal Lukáš následující majetek:

 

 • položka č. 2 SMP – Pohledávka za společností CHARÓN – pohřební služba s.r.o., IČ: 031 08 414, se sídlem Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2, ve výši 6.435,- Kč. Jedná se o pohledávku neuhrazené mzdy za měsíc listopad 2016. Dlužník tuto pohledávku neuvedl v seznamu svého majetku, který tvořil přílohu návrhu na povolení oddlužení. Pohledávka ve výši 6.435,00 Kč + příslušenství – pohledávka je vykonatelná, již byla zahájena exekuce, dosud nevymoženo ničeho.

 

 • Položka č. 3 SMP – Pohledávka za společností TERAMAX TRADE s.r.o., IČ: 292 33 232, se sídlem Bělehradská 568/92, 120 00 Praha 2, ve výši 6.742,- Kč. Jedná se o pohledávku neuhrazené mzdy za měsíc leden 2016. Dlužník tuto pohledávku neuvedl v seznamu svého majetku, který tvořil přílohu návrhu na povolení oddlužení. Pohledávka ve výši 6.742,00 Kč + příslušenství – pohledávka je vykonatelná, již byla zahájena exekuce, dosud nevymoženo ničeho.

 

 • Položka č. 4 SMP – Pohledávka za Liborem Vaňkem, nar. 15.07.1962, bytem Masarykovo nám. 97/1, Jihlava. Výše pohledávky činí 44.000,- Kč s příslušenstvím. pohledávka je vykonatelná, již byla zahájena exekuce, dosud nevymoženo ničeho. 
Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru
Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail snasel@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 734 541 862, 224 947 055.

Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.06.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!