PRODEJ POHLEDÁVEK

Značka: KSPL 65 INS 15503/2014

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

21.09.2020
31.12.2021

Insolvenční správkyně dlužníka: Tomáš Bicek, IČ: 73445304, r.č. 860512/2218, bytem Skupova 2664/16, 301 00 Plzeň,  JUDr. Lenka Žídková, nabízí z majetkové podstaty dlužníka k prodeji mimo dražbu majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty, a to :

 • Položka č. 4: pohledávka ve výši 175.000 Kč s příslušenstvím za Petrou Janouškovcovou (dříve Bugdolovou), nar. 31.12.1968, bytem Tachovská 1359/23, Plzeň, přiznaná vykonatelným směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Plzni č.j. 53 Sm 365/2008-11 ze dne 29.12.2008. Pohledávka byla přihlášena a zjištěna v insolvenčním řízení dlužnice č.j. KSPL 56 INS 5597/2016. Na pohledávku bylo plněno v rámci plnění splátkového kalendáře, který byl splněn v červenci 2021 a dlužnice byla osvobozena od placení zbývajících dluhů dle § 414 ins. zák.
 • Položka č. 5: pohledávka ve výši 24.000 Kč s příslušenstvím za Vlastou Kvasnovskou, nar. 29.6.1954, bytem nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov, přiznaná vykonatelným směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Plzni č.j. 49 Cm 482/2009. Pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení č.j. KSPL 56 INS 25094/2014, zjištěna. Na pohledávku bylo plněno v rámci plnění splátkového kalendáře, který byl splněn v lednu 2020 a dlužnice byla osvobozena od placení zbývajících dluhů dle § 414 ins. zák.
 • Položka č. 6: pohledávka ve výši 20.000 Kč s příslušenstvím za dlužníkem: Petr Skopový, nar. 27.7.1985, bytem Plzeň, Mohylová 1139/55, přiznaná vykonatelným směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Plzni č.j. 44 Cm 46/2010-11 ze dne 9.4.2010. Usnesením Okresního soudu Plzeň-město č.j. 78 EXE 948/2011-12 ze dne 30.5.2011 nařízena exekuce, jejím provedením pověřen soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město.
 • Položka č. 7: pohledávka ve výši 14.000 Kč s příslušenstvím za Petrou Janouškovcovou (dříve Bugdolovou), nar. 31.12.1968, bytem Tachovská 1359/23, Plzeň, přiznaná vykonatelným směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Plzni č.j. 63 Sm 364/2008-11 ze dne 2.1.2009. Pohledávka byla přihlášena a zjištěna v insolvenčním řízení dlužnice č.j. KSPL 56 INS 5597/2016. Na pohledávku bylo plněno v rámci plnění splátkového kalendáře, který byl splněn v červenci 2021 a dlužnice byla osvobozena od placení zbývajících dluhů dle § 414 ins. zák.
 • Položka č. 8: pohledávka ve výši 30.000 Kč s příslušenstvím za Ivetou Šmerovou, nar. 3.6.1970, bytem Pražská 11, Plzeň, přiznaná vykonatelným směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Plzni č.j. 43 Cm 182/2009-11 ze dne 10.8.2009. Usnesením Okresního soudu v Klatovech č.j. 27 Nc 2331/2009-6 ze dne 14.10.2009 nařízena exekuce, jejím provedením pověřen soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, Exekutorský úřad Klatovy. Dne 31.1.2018 byla exekuce zastavena pro nemajetnost dlužnice.
 • Položka č. 9: pohledávka ve výši 250.000 Kč s příslušenstvím za Ivetou Šmerovou, nar. 3.6.1970, bytem 340 12 Kbel 56, přiznaná vykonatelným směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Plzni č.j. 49 Cm 298/2009-12 ze dne 13.7.2009.

Podmínky prodeje:

–      prodej nejvyšší nabídce, s tím, že insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu

 • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu,

Termín pro podání nabídek: nejpozději do 31.12.2021

V případě zájmu o koupi zašlete písemnou nabídku, která musí obsahovat přesné vymezení předmětu koupě, nabízenou kupní cenu a specifikaci kupujícího na email : spravce@zidkova.com

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Žídková spravce@zidkova.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 20.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 20.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 30.09.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!