Prodej pohledávek

Značka: R/7590/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

30.03.2021
30.04.2021

V insolvenčním řízení sp. zn. KSOS 40 INS 15830/2020  nabízíme k prodeji pohledávku sepsanou v soupisu majetkové podstaty dlužníka v oddílu III pod položkou č. 3, č. 5- č. 9, přičemž se jedná o následující pohledávky:

poř. č. 3 – pohledávka za Michalem Krýslem, nar. 26. 11. 1973, IČ: 66371139, Nám. Míru 230, 365 01 Březová – Pohledávka ze směnky ve výši 278 586 Kč s příslušenstvím, přiznaná věřiteli směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Plzni dne 16. 6. 2011, č.j. 45 Cm 122/2011-10, vymáhána v exekučním řízení vedeném soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou, exekutorský úřad Přerov, sp. zn. 203 Ex 43297/11-37. Na pohledávku dosud nebylo vymoženo ničeho.

poř. č. 5 – pohledávka za Vladislavem Novákem, nar. 13. 4. 1976, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč – Pohledávka ze směnky ve výši 6 027 Kč s příslušenstvím, přiznaná věřiteli směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Brně dne 19. 2. 2010, č.j. 3 Cm 31/2010-12, vymáhána v exekučním řízení vedeném soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou, exekutorský úřad Přerov, sp. zn. 203 Ex 16454/10. Na pohledávku byla dosud vymožena částka 3 000 Kč.

poř. č. 6 – pohledávka za Jiřinou Weber, nar. 13. 10. 1971, Narysov 76, 261 01 Narysov – Pohledávka ze směnky ve výši 329 289 Kč s příslušenstvím, přiznaná věřiteli směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Praze dne 12. 3. 2010, č.j. 49 Cm 39/2010-8, vymáhána v exekučním řízení vedeném soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou, exekutorský úřad Přerov, sp. zn. 203 Ex 34320/10. Na pohledávku dosud nebylo vymoženo ničeho.

poř. č. 7 – pohledávka za CLIMAX Okna-Stavby, s.r.o. „v likvidaci“, IČ: 28620399, Jablunkovská 241, 739 61 Třinec – Staré Město – Pohledávka vyplývající z rámcové smlouvy o prodeji plastových oken a dveří ze dne 2. 5. 2012 ve výši 38 232,67 Kč s příslušenstvím, přiznaná věřiteli rozhodčím nálezem JUDr. Patrika Novosada dne 27. 5. 2013, č.j. V 24/2013, vymáhána v exekučním řízení vedeném soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou, exekutorský úřad Přerov, sp. zn. 203 Ex 28767/13. Na pohledávku dosud nebylo vymoženo ničeho.

poř. č. 8 – pohledávka za Lukášem Helebrandem, nar. 12. 2. 1984, IČ: 74560883, Oleksovice 250, 671 62 Oleksovice – Pohledávka ze směnky ve výši 35 215 Kč s příslušenstvím, přiznaná věřiteli směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Brně dne 17. 6. 2009, č.j. 42 Cm 193/2009-6, vymáhána v exekučním řízení vedeném soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou, exekutorský úřad Přerov, sp. zn. 203 Ex 31733/09. Na pohledávku dosud nebylo vymoženo ničeho.

poř. č. 9 – Pohledávka za Jaroslavem Maštalířem, nar. 13. 9. 1975, IČ: 67540678, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč – Pohledávka ze směnky ve výši 49 841 Kč s příslušenstvím, přiznaná věřiteli směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Brně dne 3. 3. 2010, č.j. 21 Cm 50/2010-7, vymáhána v exekučním řízení vedeném soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou, exekutorský úřad Přerov, sp. zn. 203 Ex 35268/10. Na pohledávku dosud nebylo vymoženo ničeho.

Podmínky prodeje:
– kupní cena za nejvyšší nabídku;
– kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;
– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
– lhůta pro podávání nabídek končí v 15.00 hodin dne 30. 4. 2021.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu stouracova@akkrm.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 777 708 369.

Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.02.2024 22.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.02.2024 15.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.02.2024 21.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!