PRODEJ POHLEDÁVEK

Značka: R/7404/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

27.04.2021
28.05.2021

V insolvenčním řízení sp. zn. KSOS 22 INS 26513/2019  nabízíme k prodeji pohledávky sepsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka v oddílu III pod položkou č.5 a č. 7, přičemž se jedná o následující pohledávky:

poř. č. 5 – Pohledávka za Jiřím Škutou ve výši 87.199,- Kč s příslušenstvím, vymáhána exekučně u Mgr. Blanky Březinové, SE Bruntál, sp. zn. 200 EX 1767/05, a to na základě rozsudku Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově ze dne 7. 3. 2003, sp. zn. 15 C 277/2002. Na danou pohledávku bylo za dobu trvání insolvenčního řízení dlužníka uspokojeno 1.449,26 Kč.

poř. č. 7 – Pohledávka za Petrem Pacoňem ve výši 1.050.000,- Kč s příslušenstvím, vymáhána exekučně u Mgr. Blanky Březinové, SE Bruntál, sp. zn. 200 EX 2460/05, a to na základě rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 4. 1. 2005, č.j. 18 T 158/2004.

Podmínky prodeje:
– kupní cena za nejvyšší nabídku;
– kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;
– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
– lhůta pro podávání nabídek končí v 15.00 hodin dne 28. 5. 2021.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu stouracova@akkrm.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 777 708 369.

Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.05.2023 20.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.05.2023 22.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.05.2023 02.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!