Prodej pohledávek

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

21.01.2022
30.06.2022

Ing. Vilém Barák, správce konkursní podstaty úpadce SHARK Brno, s.r.o., se sídlem Brno, Panská 13, IČ 48529591 (dosílací adresa Starovice 314, 693 01 Hustopeče, mail: barakvil@cmail.cz) nabízí k přímému prodeji (v souladu s § 27 odst. 2 ZKV) mimo dražbu následující majetkové hodnoty:

Pohledávka za společností PHOENIX FINANCIAL LIMITED, Copthal Roseau Valey 8,  Dominické společenství; pravomocně přiznané náklady soudního rozhodnutí na základě usnesení Městského soudu v Brně č.j. 35 C 46/2009-380 ze dne 8.7.2017 a usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 44 Co 439/2017-390 ze dne 20.7.2017 ve výši 399.408,90,-Kč.

Pohledávka za společností PHOENIX FINANCIAL LIMITED, Copthal Roseau Valey 8,  Dominické společenství; pravomocně přiznané náklady soudního řízení na základě usnesení Městského soudu v Brně č.j. 35 C 46/2009-380 ze dne 5.12.2018 (zamítnutí návrhu na obnovu řízení) 72.454,80,-Kč.

Jedná se o zahraniční off-shore společnost sídlící v daňovém ráji. Je vedeno exekuční řízení č.j. 137 EXE 11646/18 u EÚ Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor. Majetek nebyl nalezen.

Pohledávka za Miluši Vlachovou, nar. 2.10.1956, Pod Kalvárií 1072, 588 13 Polná; náklady soudního řízení na základě rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22.3.2007, č.j. 1 Cm 46/2002-59  ve výši 4.546,- Kč,

Od roku 2007 je proti dlužnici vedeno exekuční řízení č.j. 030 EX 8505/07 u EÚ Brno-město, Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor. Do konkursní podstaty nebylo plněno.

V současnosti je vedeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSRB 52 INS 5737/2020 (společný návrh dlužnice a jejího manželem spojený s návrhem na oddlužení).

Pohledávka vůči. Ing. Jiřímu Tomkovi, náklady soudního řízení, přiznáno pravomocně rozsudkem Krajského soudu v Brně č.j. 19 Cm 86/2010-594 ze dne 19.9.2017 a Vrchního soudu v Olomouci č.j. 5 Cmo 23/2018-684 ze dne 26.4.2018 ve výši 280.035,14,-Kč.

Pohledávka vůči Ing. Jiřímu Tomkovi, náklady exekučního řízení dle pravomocného usnesení Okresního soudu Brno-venkov č.j. 19 EXE 1321/2018-27 ze dne 31.5.2019 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 26 Co 231/2019 ze dne 21.1.2020. Pohledávka ve výši 18.549,30,-Kč.

Vůči dlužníkovi bylo vedeno exekuční řízení č.j. 137 EXE 10424/18 u EÚ Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor. Přes nesouhlas oprávněného (konkursního správce) řízení bylo zastaveno usnesením Městského soudu v Brně č.j. 19 EXE 1321/2018-27 ze dne 31.5.2019 s tím, že výtěžek exekuce by nepokryl ani její náklady (§ 268 odst. 1 písm. e) o.s.ř.). Postižitelný majetek nebyl nalezen.

 

Informace o zadavateli

Vilém Barák barakvil@cmail.cz Starovice 314

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!