Prodej pohledávek – 3.596.357,30 Kč_SNAHA, kožedělné družstvo TEPLICE “v likvidaci”

Značka: 44 K 34/2005

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Pohledávky

04.11.2019
03.11.2020

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 08. 2005, čj. 44 K 34/2005-38, byl prohlášen konkurz na majetek úpadce SNAHA, kožedělné družstvo TEPLICE “v likvidaci”, se sídlem 415 01 Teplice, 28. října 711/16, IČO: 00029378 (dále jen „Snaha“).

Správce konkursní podstaty úpadce Snaha nabízí k prodeji níže uvedené pohledávky za dlužníkem JUDr. Jan Vaňáč, likvidátor úpadce:

 1. právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči likvidátoru, spočívajícího v neoprávněně vyplacené odměně likvidátora ve výši 35.000,- Kč měsíčně za období červenec až prosinec 2004, tedy za dobu, kdy úpadce byl v úpadku, celkem tedy 210.000,- Kč
 2. právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči likvidátoru, spočívajícího v neoprávněně vyplacené odměně likvidátora ve výši 840.000,- Kč za prodej nemovitých věcí z majetku úpadce v době, kdy byl v úpadku, nad to ve výši, která není úměrná a měla být zahrnuta v „běžné“ odměně likvidátora
 3. právo na náhradu škody ve výši 1.946.357,30 Kč způsobené likvidátorem úpadci zaplacením odměny za archivaci a skladování písemností úpadce na základě smlouvy ze dne 23. 6. 2003 uzavřené se společnosti BJT CZECH TRADING, s.r.o., IČ 26017113 zcela neúčelně, resp. přinejmenším za cenu nikoliv obvyklou
 4. právo na náhrada škody ve výši 600.000,- Kč způsobené likvidátorem úpadci postoupením pohledávky úpadce na vypořádacím podílu ve Svazu českých a moravských výrobních družstev, IČ 00031712 smlouvou ze dne 23. 6. 2003 uzavřenou s Ing. Vladimírem Techlem, IČ 11624981, neplatně, resp. přinejmenším za cenu nikoliv obvyklou.

Výše uvedené pohledávky jsou aktuálně vymáhány u Krajského soudu v Praze, sp.zn.: 48 Cm 143/2008.

Podmínky postoupení:

– pohledávka bude postoupena nejvyšší nabídce,

– kupní cena bude uhrazena ještě před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky,

– insolvenční správce nenese odpovědnost za pravost a dobytnost výše uvedené pohledávky,

– správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky nebo změnit podmínky prodeje

– nabídky předložte do 15. 12. 2019.

Bližší informace na vyžádání u insolvenčního správce: VRŠANSKÝ a spol., v.o.s., 415 01 Teplice, Kollárova 1879/11, Tel.: +420 417 559 239 (111), GSM: +420 728 349 474, GSM: +420 777 334 636, E-mail: vrsansky@svvos.cz, www: http://www.svvos.cz/


Přílohy:

Informace o zadavateli

VRŠANSKÝ a spol., v.o.s. info@svvos.cz Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!