Prodej pohledávek

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

31.07.2023
30.06.2024

V rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp.zn. KSOL 10 INS 6811/2021, dlužník: NATIVE CZ s.r.o., IČ 25387383, se sídlem Přerov I-Město, Kojetínská 358/71, PSČ 750 02, prodává ins. správce níže uvedené pohledávky za dlužníky:

1) GRENT CZ odbytová, s.r.o., Mladá Boleslav – Mladá Boleslav II, Na Radouči 1450, PSČ 29301, IČ 27640396

fa č. 1306150062, na částku 4.326,- Kč, vystavena dne 19.11.2015, splatná dne 3.12.2015

 

2) Ing. Otmar Schenk, Přerov I-Město, Kosmákova 302/52, IČ 47180030

fa č. 1306150095, na částku 29.556,- Kč, vystavena dne 3.12.2015, splatná dne 20.12.2015

 

3)  KKSTP s.r.o., Přerov, Kojetínská 71, PSČ 750 00, IČ 25387863

fa č. 10014, na částku 17.245,35 Kč, vystavena dne 30.9.2015, splatná dne 30.9.2015

fa č. 3112160003, na částku 72.600,- Kč, vystavena dne 4.4.2016, splatná dne 30.6.2016

fa č. 3112160006, na částku 145.200,- Kč, vystavena dne 1.12.2016, splatná dne 31.1.2017

fa č. 3112170001, na částku 193.600,- Kč, vystavena dne 22.11.2017, splatná dne 31.12.2017

 

Závazné písemné nabídky je nutno doručit nejpozději do 30.6.2024 na adresu kanceláře insolvenčního správce:

 

JUDr. Vladimíra Šůstková Zukalová, advokátka

 Heršpická 800/6, 639 00 Brno

                                                                 nebo na email: zukalova@post.cz

 

Nabídka musí obsahovat následující náležitosti:

 

– jednoznačnou a přesnou identifikaci zájemce (jméno/obchodní firma, rod. č./dat. nar./IČO, adresa bydliště/sídla)

– nabídkovou cenu v Kč uvedenou slovem i číslem

– nabídka musí být podepsána zájemcem nebo osobou oprávněnou jménem zájemce jednat; podepíše-li nabídku zástupce zájemce, musí nabídka obsahovat také písemnou plnou moc

– telefonický a e-mailový kontakt na zájemce

 

 

Podmínky prodeje:

 

– prodej nejvyšší nabídce

– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu smlouvy

– náklady spojené s prodejem věcí hradí kupující

– insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu

– postupitel neručí postupníkovi za existenci či dobytnost postoupených pohledávek

Informace o zadavateli

Vladimíra Šůstková Zukalová zukalova@post.cz Heršpická 800/6, 639 00 Brno-střed-Štýřice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 25.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!