Prodej pohledávky

martin.kopcil@kopcil.cz

Prodej pohledávky

Insolvenční správce dlužníka Lukáš Michálek a syn, s.r.o., IČ: 02082187, Drátovenská 133, 735 51 Bohumín, nabízí k prodeji mimo dražbu pohledávku sepsanou v soupisu majetkové podstaty ze dne 14.8.2019 v kategorii Pohledávka pod č. 1, založeném na listu B-24 spisu.

Podmínky prodeje:

a) výběr nejvyšší nabídky;

b) kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy nebo bude jiným vhodným způsobem zajištěno zaplacení kupní ceny.

Nabídky zasílejte k rukám insolvenčního správce Mgr. Martin Kopčil, Palackého tř. 119, 612 00 Brno, nejpozději do 30.11.2019.

Značka:

KSOS 25 INS 17176/2017

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Odpovědět na inzerát


Další inzeráty zadavatele

Pohledávky

23.10.2019
22.10.2020


Informace o zadavateli

Martin Kopčil martin.kopcil@kopcil.cz

Související inzeráty