PRODEJ POHLEDÁVEK

Značka: KSPH 35 INS 8507/2013

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

21.12.2019
20.12.2020

Insolvenční správkyně dlužníka P E G I M I s.r.o., IČ: 46352601, se sídlem Dukelská 348, Milovice,  JUDr. Lenka Žídková, nabízí z majetkové podstaty dlužníka k prodeji mimo dražbu movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty, a to :

 • Položka č. 3: Pohledávka z obchodního styku za firmou SPM ENGINEERING s.r.o., IČ: 28512448, se sídlem Hlavní 159, 289 03 Záhornice, nominální hodnota pohledávky činí 603.557,90 Kč.

 

 • Položka č. 5: Pohledávka z obchodního styku za firmou SPM ENGINEERING s.r.o., IČ: 28512448, se sídlem Hlavní 159, 289 03 Záhornice, nominální hodnota pohledávky činí 862.198,35 Kč

Podmínky prodeje:

–      prodej nejvyšší nabídce, s tím, že insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu

 • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu,

Termín pro podání nabídek: nejpozději do 27.1.2020

V případě zájmu o koupi zašlete písemnou nabídku, která musí obsahovat přesné vymezení předmětu koupě, nabízenou kupní cenu a specifikaci kupujícího na email : spravce@zidkova.com

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Žídková spravce@zidkova.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!