Prodej pohledávek společnosti Trakce, a.s. “v likvidaci”

info@siwy.cz

Prodej pohledávek společnosti Trakce, a.s. “v likvidaci”

Insolvenční správce společnosti Trakce, a.s. “v likvidaci”, sídlem Hlávkova 428/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 25836510, nabízí k prodeji z majetkové podstaty uvedeného dlužníka:

 

(i) pohledávku za solidárními dlužníky 1. RUBAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, sídlem Warszawa, Trojańska 7, PSČ 02-261, Polská republika, IČ (REGON): 142519812; 2. Rover Alcisa S.A., sídlem ul. Botanico Cavanilles 28, 46010 Valencia, Španělsko; 3. Construcciones Rubau S.A., sídlem ul. C/Comerc č. 42, 17463 Flaca (Girona), Španělsko, jejíž jistina činí 6.354.927,85 PLN;

 

(ii) pohledávku za společností RUBAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, sídlem Warszawa, Trojańska 7, PSČ 02-261, Polská republika, IČ (REGON): 142519812, jejíž jistina činí 348.462,94 PLN.

 

Pohledávky vyplývají ze smluv o dílo na stavební práce v Polsku. Dlužníci pohledávky neuznávají, proto jsou předmětem sporů u polských soudů, avšak zatím neproběhlo první jednání ve věci.

 

Minimální cena každé pohledávky je 50% z jistiny. Cena bude muset být uhrazena před uzavřením smlouvy.

 

Nabídky je možné doručovat na e-mailovou adresu info@siwy.cz nebo poštou na adresu sídla insolvenčního správce, nejpozději do 14:00 hod. dne 14. 2. 2020. Nabídka musí obsahovat alespoň specifikaci, ke které pohledávce se vztahuje, identifikační a kontaktní údaje zájemce (včetně e-mailu nebo telefonního čísla) a nabízenou cenu. Insolvenční správce je oprávněn odmítnout veškeré nabídky.

 

Bližší informace lze získat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy.

Značka:

KSOS 22 INS 11160 / 2017

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Odpovědět na inzerát

Pohledávky

14.01.2020
13.01.2021


Informace o zadavateli

Daniel Siwy info@siwy.cz

Související inzeráty