Prodej pohledávek

Značka: R/7412/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

10.09.2020
31.12.2020

V insolvenčním řízení sp. zn.  KSBR 29 INS 15314/2019 nabízíme k prodeji pohledávky sepsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka v oddílu III pod položkami 3 až 6 včetně, přičemž se jedná o následující pohledávky:

Pohledávka za Zuzanou Sebri, nar. 15. 6. 1968 – pohledávka vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 26. 10. 2006 č. 001-0102, skládající se z dlužné jistiny ve výši 8 240 Kč, smluvní pokuty ve výši 4 120 Kč, úroků z prodlení ve výši 11 210,66 Kč, nákladů rozhodčího řízení ve výši 2 380 Kč, náhrady nákladů právního zastoupení ve výši 11 911,90 Kč a náhrady nákladů oprávněného v exekučním řízení v celkové výši 2 686,20 Kč. Tato pohledávka byla uplatněna přihláškou do insolvenčního řízení dlužnice dne 6. 2. 2020.

Pohledávka za Janou Flekovou, nar. 29. 7. 1964 – pohledávka ve výši 19 575 Kč s příslušenstvím vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 27. 5. 2005 č. 001-0105.

Pohledávka za Liborem Horákem, nar. 28. 1. 1983 – pohledávka ve výši 16 695 Kč s příslušenstvím vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 29. 5. 2006 č. 001-0070.

Pohledávka za Soňou Vaškovou, nar. 23. 5. 1972 – pohledávka vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 14. 7. 2005 č. 001- 0125.

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

– lhůta pro podávání nabídek končí ve 12.00 hodin dne 31. 12. 2020.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu stouracova@akkrm.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 777 708 369.

 

Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 30.04.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.04.2024 23.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.04.2024 07.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!