PRODEJ POHLEDÁVEK A ZAHRANIČNÍCH OBCHODNÍCH PODÍLŮ Z MAJETKOVÉ PODSTATY INSOLVENČNÍHO DLUŽNÍKA TECFOOD, S. R. O.

Značka: MSPH 98 INS 5921 / 2010

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

PRODEJ POHLEDÁVEK Z MAJETKOVÉ PODSTATY INSOLVENČNÍHO DLUŽNÍKA TECFOOD, S. R. O.

Insolvenční správce dlužníka TECFOOD, s. r. o., IČO 26314860, se sídlem Pozdeňská 3, 169 00 Praha 6, tímto nabízí k přímému prodeji mimo dražbu níže uvedené obtížně vymahatelné a nedobytné pohledávky a dále podíly v dceřiných zahraničních společnostech:

 

 • položka soupisu MP č. 5 – Pohledávky z obchodního styku 17.038.000,00 Kč  (viz. příloha – SEZNAM POHLEDÁVEK)

 

 • položka soupisu MP č. 6. – Pohledávka z obchodního styku 10.087.185,35 Kč za společností TECFOOD GROUP s.r.o, 26917033, se sídlem: Pozdeňská 3, 169 00 Praha 6 Česká republika Praha 6, Pozdeňská 3, PSČ 16900

 

 • položka soupisu MP č.  14. – Obchodní podíl společnosti TECFOOD SLOVAKIA, s.r.o. IČ:35887494, se sídlem Liptovská 2/A,82109 Bratislava

 

 • položka soupisu MP č. 15. – Obchodní podíl společnosti TECFOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Numer KRS 0000221569, se sídlem Bielsko-WHITE,Kustronia 4/26,43-316

Bližší informace a kopie listin k předmětným pohledávkám IS poskytne všem zájemcům na vyžádání.

Termín pro doručování cenových nabídek insolvenčnímu správci je stanoven do 15:00 hod., dne 18.6.2020.

Závazné cenové nabídky musí být doručeny v uzavřených obálkách na adresu sídla kanceláře insolvenčního správce Horizont ISPL v.o.s., Koněvova 177/61, Ostrava – Heřmanice, PSČ: 713 00, kdy tyto musí být označeny nápisem “Nabídka TECFOOD, s.r.o. v likvidaci – neotevírat”

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech došlých cenových nabídek a to i bez udání důvodu. Případná vítězná cenová nabídka bude nejprve předložena ke schválení insolvenčnímu soudu.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Roman Froněk kupec@horizont-mfl.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 30.04.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 13.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.04.2024 23.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!