PRODEJ POHLEDÁVEK DLUŽNICE ODES, s.r.o. v likvidaci

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

12.08.2021
14.09.2021

V insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužnice ODES, s.r.o. v likvidace, IČ: 48168378, u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. KSHK 15 INS 24508/2016 insolvenční správce nabízí k prodeji pohledávky dlužnice za Ing. Zdeňkem Frimlem, nar. 23.4.1934, bytem Rybálkova 543, 551 01 Jaroměř, z titulu náhrady škody ve výši 2.511.328,22 Kč.

Podmínky prodeje jsou uvedeny v usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10.8.2021, č.j. KSHK 15 INS 24508/2016-B87, které je přílohou tohoto inzerátu. Prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce, za minimální kupní cenu 500.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.

Nabídky na odkup pohledávek je možno podávat v termínu do 13.9.2021 včetně, a to zasláním na emailovou adresu: steiglova@akostruznicka.cz. Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/r.č, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.


Přílohy:

Informace o zadavateli

ivo šotek sotek@akostruznicka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.11.2023 07.12.2023 25000 Kč Nejvyšší nabídka
  22.11.2023 07.12.2023 Celá ČR 25000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!