Prodej pohledávek dlužnice vůči odběratelům v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. MSPH 59 INS 672 / 2021

Značka: MSPH 59 INS 672/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Pohledávky

09.01.2022
31.01.2022

Společnost AAA INSOLVENCE OK v.o.s., jako insolvenční správkyně dlužnice FALCOSPED CZ s.r.o. v likvidaci, IČ: 28783981, se sídlem Praha 10, Žirovnická 3124, PSČ 10600, nabízí k prodeji v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 59 INS 672 / 2021 pohledávky dlužnice, které dne 6.12.2021 sepsala pod položkou po2 do soupisu majetkové podstaty, a to jako:

 • Soubor pohledávek dlužníka v celkové nominální hodnotě 731.717,84 Kč (viz. příloha soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 6.12.2021)

Podmínky prodeje:
a) Nabízené pohledávky budou postoupeny zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku ceny za úplatné postoupení
c) Cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zástupce věřitelů

Nabídky je nutné zaslat e-mailem na adresu dusek@insolvenceok.cz do 31.1.2022.

Žádost o bližší informace je možné adresovat na e-mail: dusek@insolvenceok.cz nebo zjistit dotazem na tel. čísle 774 727 051.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!