Prodej pohledávek dlužníka EURO MONEY CZECH s.r.o.

Značka: KSUL 23 INS 594/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

18.05.2021
17.06.2021

Insolvenční správce dlužníka Euro Money CZECH a.s., IČ: 27453995, jehož insolvenční řízení je vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 23 INS 594/2018, vyhledává zájemce o úplatné postoupení pohledávek sepsaných do soupisu majetkové podstaty ze dne 14.12.2020, zveřejněného v insolvenčním rejstříku v insolvenčním řízení dlužníka pod č. B17, a to:  

pohledávky sepsané do soupisu MP dlužníka v sekci IV. soupisu MP položka 1-4, 6, 8-10 a 13-22, když se jedná o pohledávky z titulu neuhrazené provize za zprostředkování úvěrů. Jedná se o pohledávky vykonatelné, jež jsou vymáhány v rámci zahájeného exekučního řízení. U pohledávky sepsané v soupise MP pod položkou 4 a 15 je pravidelně zasíláno plnění v rámci probíhající insolvenčního řízení.

Cena: nabídněte

Nabídky je možno podávat do 17.6.2021, a to písemně na adresu: Mgr. Kateřina Lukáčová, Reální 172/2, PSČ 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava a nebo emailem na: lukacova@aklukacova.cz. V nabídce musí být uvedeno označení: Pohledávky Euro Money CZECH. 

Podmínky úplatného postoupení:

1) Pohledávky budou postoupeny zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku,

2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny a označení: Pohledávky Euro Money CZECH a.s. 

3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávek,

4) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců, neboť podmínkou zpeněžení výše uvedeného majetku dlužníka je souhlas zástupce věřitelů a insolvenčního soudu, který dosud nebyl udělen.

Zadavatel inzerátu: Mgr. Kateřina Lukáčová, insolvenční správce

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!