Prodej pohledávek dlužníka mimo dražbu

Značka: MSPH 93 INS 2374/2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

14.10.2021
14.11.2021

Insolvenční správce dlužníka V-Voříšek CZ s.r.o., IČO 275 24 299, se sídlem Františka Diviše 710/65, 104 00 Praha – Uhříněves, vedené pod sp. zn. MSPH 93 INS 2374/2017, prodá z majetkové podstaty dlužníka:

Poř. č. 6: Pohledávka za BEPRA a.s., IČO: 264 32 280, V Olšinách 75, Praha 10. Podrobnosti: Pohledávka dle vykonatelného notářského zápisu Mgr. Petra Elšíka, zatupujícího notářku JUDr. Janu Elšíkovou č. j. N 668/2014, NZ 634/2014 ze dne 23. 7. 2014, který nabyl právní moci dne 23.7.2014, z titulu kupní ceny dle Smlouvy o koupi motorového vozidla Toyota RZ 3E19906 uzavřené mezi dlužníkem a spol. BEPRA a.s. ze dne 30. 12. 2010 spotřebovanou el. energii a vodné a stočné dle fa. č. 20112010 splatné 17. 11. 2011, uplatněné v IŘ sp. zn MSPH 96 INS 18280/2015 přihláškou pohledávky evidovanou jako P-30, v nezajištěné části ve výši 212 429,89 Kč.

Poř. č. 7: Pohledávka za Zdeňkou Evou Fojtíkovou, r. č.: 776204/3828, Na Vršku 242, Dolní Břežany. Podrobnosti: pohledávka dle vykonatelného notářského zápisu Mgr. Petra Elšíka, zastupujícího notářku JUDr. Janu Elšíkovou č.j. N 668/2014, NZ 634/2014 ze dne 23. 7. 2014, který nabyl právní moci dne 23.7.2014, z titulu kupní ceny dle Smlouvy o koupi motorového vozidla Toyota RZ 3E19906 uzavřené mezi dlužníkem a spol. BEPRA a.s. ze dne 30. 12. 2010, spotřebovanou el. energii a vodné a stočné dle fa. č. 20112010 splatné 17.11.2011, přičemž Zdeňka Eva Fojtíkovák k dluhu přistoupila, vymáhaná v exekučním řízení soudním exekutorem JUDr. Jan Bohutínský, Exekutorský úřad Trutnov, se sídlem Ječná 479,541 03 Trutnov, pověřeným dne 17. 2. 2015 pod č.j. 54 EXE 6946/2014-33 Obvodním soudem pro Prahu l0 k vedení exekuce pod spisovou značkou 158 EX 923/14, ve výši 62 298,85 Kč.

Poř. č. 8: Pohledávka za Petrem Voříškem, nar. 24. 10. 1977, bytem Sezemice-Veská 68, PSČ 533 04. Podrobnosti: pohledávka za Petrem Voříškem, nar. 24. 10. 1977, bytem Sezemice-Veská 68, PSČ 533 04, z titulu nepředané pokladny dlužníka dle poslední účetní rozvahy ke dni 31. 12. 2015 ve výši 5 995 000 Kč.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce

– cena za postoupení bude uhrazena předem nebo při podpisu smlouvy

– nabídnutá cena musí představovat nejvýhodnější cenu, kterou lze v místě a době prodeje dosáhnout

Správce si vyhrazuje právo odmítnout došlé nabídky.

Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573

Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Mgr. Tomáš Linha, Trojanova 18, 120 00 Praha 2, popř. e-mailem: linha@clmz.cz

Informace o zadavateli

Tomáš Linha linha@clmz.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  15.04.2024 15.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.04.2024 23.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!