PRODEJ POHLEDÁVEK – Petr Filištein

Značka: I.498

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

12.04.2021
20.06.2024

Insolvenční správce  vyhledává zájemce o pohledávku sepsanou v soupise majetkové podstaty dlužníka Jiří Ernest, nar. 4.2.1951, bytem Větrná 912/8, České Budějovice, jehož insolvenční řízení je vedeno Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 28INS 3562/2020, za dlužníkem: Petr Filištein, r.č. 760904/1363, IČO 65002326, bytem Rudolfovská tř. 303/113, České Budějovice,  v nominální hodnotě 110.000,- Kč s příslušenstvím, přiznané směnečným platebním rozkazem  KSCB sp. zn. 13Cm 17/2012, uplatněnou v konkurzním řízení, vymáhanou EÚ JUDr. Milanem Broncem pod sp. zn. 8EX 197/12. Další podklady budou zaslány na vyžádání. Cenovou nabídku je nutno zaslat nejpozději do 20.6.2024 na adresu: Mgr. Pavlína Jašková,  Chromeč 2, 789 01 Chromeč  nebo na email: jaskova@akjaskova.cz.  V nabídce uveďte cenu, přesnou identifikaci zájemce, telefonický a emailový kontakt. Podmínky prodeje: – prodej nejvyšší nabídce – úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy – náklady spojené s prodejem hradí kupující – správce neodpovídá za existenci, dobytnost ani vady pohledávky – prodej podléhá souhlasu soudu/věřitelského orgánu Správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky i bez uvedení důvodu.

Informace o zadavateli

Pavlína Jašková akjaskova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 30.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!