Prodej pohledávek společnosti KVADRO, spol. s r.o.

Značka: KSOS 22 INS 6142/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

18.01.2021
02.02.2021

Insolvenční správce KVADRO, spol. s r.o., sídlem Hlávkova 428/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 428 64 593, nabízí na prodej pohledávky této společnosti za jejími dlužníky v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOS 22 INS 6142/2019. Dotčené pohledávky jsou zahrnuty do soupisu majetkové podstaty v sekci B části IV jako položky č. 1, 2, 3 a 5 zveřejněného v insolvenčním rejstříku na č.l. B-87. Pohledávky budou postoupeny jako celek, tj. jako soubor pohledávek. Není tedy možné předkládat nabídky pouze na jednotlivé pohledávky.

Pohledávky budou postoupeny zájemci, který nabídne nejvyšší cenu za celý soubor. Cena za postoupení pohledávek bude muset být uhrazena na účet majetkové podstaty před uzavřením příslušné smlouvy.

Dostupnou dokumentaci insolvenční správce zpřístupní na základě dohody se zájemci v elektronické podobě. Pohledávky budou postoupeny ve výši, která bude aktuální ke dni uzavření smlouvy.

Písemné nabídky je třeba zaslat nebo osobně doručit nejpozději do 14:00 hod. dne 2. února 2021 na email: info@siwy.cz nebo na adresu: Mgr. Daniel Siwy, Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. Bližší informace k prodeji na tel.: +420 606 428 070.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Daniel Siwy info@siwy.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!