Prodej pohledávek společnosti Profi Elektro s.r.o.

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

29.03.2023
01.05.2023

Mgr. Michal Hanšpach, insolvenční správce dlužníka, společnosti Profi Elektro s.r.o., IČO: 291 30 379 sídlem Máchova 431/21, 120 00 Praha 2 – Vinohrady (dále jen „Dlužník“), ohledně níž je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 92 INS 25232/2019 insolvenční řízení, nabízí k prodeji majetek sepsaný do majetkové podstaty Dlužníka, a to:

  • vykonatelné pohledávky dlužníka (incidenční spory C1 a C2 v ISIR Dlužníka) zapsané v soupisu majetkové podstaty zveřejněném na čl. B-52 insolvenčního rejstříku dlužníka pod položkou IV. Pohledávky Poř. č. 8 a 9 – pohledávku dlužníka vůči společnosti Saroma trading – montáže a údržba s.r.o. v likvidaci, z titulu majetkového prospěchu získaného z neúčinného právního úkonu dlužníka ve výši 4.268.660 Kč s příslušenstvím, a pohledávku dlužníka vůči panu Tomáši Voráčkovi, z titulu majetkového prospěchu získaného z neúčinného právního úkonu dlužníka ve výši 3.000.000 Kč s příslušenstvím.

Prodej je realizován dle ustanovení § 289 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, na základě souhlasu insolvenčního soudu při výkonu dohlédací činnosti a na základě pokynu zástupce věřitelů v rámci insolvenčního řízení Dlužníka.

1) soupis majetkové podstaty a pokyn zástupce věřitelů viz:

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=53588777

2) usnesení insolvenčního soudu o žádosti insolvenčního správce o udělení souhlasu s prodejem majetku dlužníka mimo dražbu viz: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=53897568

Nabídky na odkoupení pohledávek je možné podávat písemně na adresu insolvenčního správce:

Mgr. Michal Hanšpach, Hybernská 1009/24, Praha, PSČ 110 00

nebo elektronicky emailem na adresu:

michal.hanspach@seznam.cz, a to do (01.05.2023).

V předmětu zprávy / nabídky musí být uvedeno: „Profi Elektro – nabídka na odkoupení pohledávek“ a nabídka musí obsahovat nabízenou kupní cenu, celé jméno či název osoby podávající nabídku, adresu a kontaktní telefon.

Insolvenční správce má právo odmítnout všechny došlé nabídky.

Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy / smlouvy o postoupení pohledávek. Zájemce o koupi pohledávek, jehož cenová nabídka bude nejvyšší, bude insolvenční správce kontaktovat za účelem uzavření kupní smlouvy / smlouvy o postoupení pohledávek po uplynutí výše uvedeného termínu pro podání nabídek.

Tel. číslo pro dotazy: + 420 724 432 720

 

Informace o zadavateli

Michal Hanšpach michal.hanspach@seznam.cz Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    20.02.2024 22.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
    20.02.2024 15.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
    20.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
    19.02.2024 21.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!