Prodej pohledávek společnosti Trakce, a.s. „v likvidaci“

Značka: KSOS 22 INS 11160 / 2017

Cena: Minimálně 220 000,- Kč Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

06.01.2021
02.02.2021

Insolvenční správce společnosti Trakce, a.s. „v likvidaci“, sídlem Hlávkova 428/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 25836510, nabízí na prodej pohledávky této společnosti za jejími dlužníky v rámci konkursního řízení vedeného pod sp. zn. KSOS 22 INS 11160/2017. Dotčené pohledávky jsou zahrnuty do soupisu majetkové podstaty v sekci B části IV jako položka 4 zveřejněného v insolvenčním rejstříku na č.l. B-126. Seznam nabízených pohledávek je také připojen k tomuto inzerátu. Pohledávky budou postoupeny jako celek, tj. jako soubor pohledávek. Není tedy možné předkládat nabídky pouze na jednotlivé pohledávky.

Pohledávky budou postoupeny zájemci, který nabídne nejvyšší cenu za celý soubor. Minimální cena souboru je 220.000,- Kč. Nabídky zájemců, kteří nabídnou nižší cenu, budou odmítnuty. Cena za postoupení pohledávek bude muset být uhrazena na účet majetkové podstaty před uzavřením příslušné smlouvy.

Insolvenční správce upozorňuje, že u většiny pohledávek se jedná o tzv. „pozastávky“ ze smluv o dílo.  Některé pohledávky mohou být promlčeny, přičemž někteří dlužníci již tuto námitku vůči správci uplatnili, příp. některé pohledávky mohou být neexistující, protože jejich dlužníci tvrdí, že se se společností KVADRO, spol. s r.o. dohodli na jejich zániku. Dostupnou dokumentaci insolvenční správce zpřístupní na základě dohody se zájemci v elektronické podobě. Dokumenty v listinné podobě nebyly prozatím dohledány.

Písemné nabídky je třeba zaslat nebo osobně doručit nejpozději do 14:00 hod. dne 1. února 2021 na email: info@siwy.cz nebo na adresu: Mgr. Daniel Siwy, Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. Bližší informace lze získat na tel.: +420 606 428 070.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Daniel Siwy info@siwy.cz ALIGA insolvence v.o.s., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ: 19065027, DIČ: 19065027

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 20.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 20.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 30.09.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!