Prodej pohledávek v ins. řízení Solution for Technologies a.s.

advokat@foll.cz

Prodej pohledávek v ins. řízení Solution for Technologies a.s.

Insolvenční správce JUDr. Robert Foll, MBA, v rámci insolvenčního řízení Solution for Technologies a.s., které je vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 46 INS 7923/2009, nabízí k postoupení pohledávky za zahraničními společnostmi se sídlem v Rusku, Ukrajině a Polsku a dále pohledávky za českými společnostmi. Nominální hodnota pohledávek činí cca 11.000.000,- Kč.

Bližší informace budou poskytnuty v kanceláři na adrese Lidická 63c, 602 00 Brno, popř. na e-mailu: advokat@foll.cz a tel. čísle: 773 773 030. Nabídky zasílejte písemně do kanceláře správce.

Výše uvedené pohledávky budou postoupeny nejvýhodnější nabídce. Správce si vyhrazuje neakceptovat žádnou z došlých nabídek.

Pohledávky

25.09.2019
24.09.2020


Informace o zadavateli

Robert Foll advokat@foll.cz

Související inzeráty