Prodej pohledávek v rámci insolvenčního řízení společnosti C2H RETAIL HOLDING s.r.o., , IČO 064 34 070, se sídlem Bílkova 855/19, Praha 1, vedeno pod sp. zn. MSPH 88 INS 6127 / 2021

Značka: MSPH 88 INS 6127 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

01.02.2022
28.02.2022

Insolvenční správkyně AZAM-insolvence, v.o.s., IČO 087 77 993, se sídlem Opletalova 1417/25, 110 00 Praha v rámci insolvenčního řízení C2H RETAIL HOLDING s.r.o., , IČO 064 34 070, se sídlem Bílkova 855/19, Praha 1, vedeno Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 88 INS 6127 / 2021  tímto nabízí v k prodeji mimo veřejnou dražbu následující pohledávky zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka:

 • pol. č. 3 – pohledávka z titulu vypořádacího podílu ve výši 150/300 spol. Papíromat s.r.o., IČO 054 01 721, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1;
 • pol. č. 10 – pohledávka za společnosti za spol. Papíromat s.r.o., IČO 054 01 721, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1. Tato vznikla na základě interních rámcových smluv.

Podmínky prodeje:

a) Nabízené pohledávky budou postoupeny zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku ceny za úplatné postoupení.
c) Cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Kupní cena podléhá souhlasu zástupce věřitelů.

f) Tento inzerát není návrhem k uzavření smlouvy a insolvenční správce si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze výběrového řízení

Lhůta pro podávání nabídek končí ve 12:00 hodin dne 28.2.2022.

Nabídky je nutné zaslat e-mailem na adresu info@azaminsolvence.cz.

Pro podrobnější informace kontaktujte insolvenčního správce na adrese info@azaminsolvence.cz.

Informace o zadavateli

AZAM-insolvence, v.o.s. info@azaminsolvence.cz Opletalova 1417/25, Nové Město, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.06.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!