Prodej pohledávek z majetkové podstaty dlužníka Office Chodov, a. s., IČ: 24201278, se sídlem Hvožďanská 2237/5, 148 00 Praha 4

Značka: MSPH 88 INS 201 / 2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

03.06.2020
03.06.2021

Položka MP č. 2 – Pohledávka za neuhrazenými nájmy za FOXBAT s.r.o., IČO 28166388 sídlem Pikrtova 1315/9, 140 00 Praha 4 za 3-7/2014 v celkové částce 18 150 000 Kč, detailní informace pod č.j. 18 C 88/2017 (žalované období 3/2014, částka 3 630 000 Kč s příslušenstvím, datum právní moci 14.9.2019), 41 C 136/2017 (žalované období 4/2014, částka 3 630 000 Kč s příslušenstvím, datum právní moci 26.9.2017), 12 C 169/2017 (žalované období 5/2014, částka 3 630 000 Kč s příslušenstvím, datum právní moci 25.6.2019), 28 C 193/2017 (žalované období 6/2014, částka 3 630 000 Kč s příslušenstvím, datum právní moci 15.6.2018) a 39 C 201/2017 (žalované období 7/2014, částka 3 630 000 Kč s příslušenstvím, datum právní moci 21.11.2018).

Položka MP č. 4 – Pohledávka za jednatelem dlužníka z titulu bezdůvodného obohacení, vynaložených nákladů na cestovné žalobce za žalovaným dlužníkem a majetkové újmy v celkové částce 186 773,96 Kč dle vydaného Rozsudku pro uznání pod č.j KSPH 73 ICm 2761/2018-90 ze dne 20.12.2018, datum právní moci 13.2.2019.

Bližší informace a kopie listin k předmětným pohledávkám IS poskytne všem zájemcům na vyžádání, Tel.: 777 239 488, E-mail: office@horizont-mfl.com

Termín pro doručování cenových nabídek insolvenčnímu správci je stanoven do 15:00 hod., dne 9.7.2020.

Závazné cenové nabídky musí být doručeny v uzavřených obálkách na adresu sídla kanceláře insolvenčního správce Horizont ISPL v.o.s., Koněvova 177/61, Ostrava – Heřmanice, PSČ: 713 00, kdy tyto musí být označeny nápisem “Nabídka OFFICE CHODOV – prodej pohledávek – neotevírat

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech došlých cenových nabídek a to i bez udání důvodu.

Případná vítězná cenová nabídka bude nejprve předložena ke schválení insolvenčnímu soudu.

Informace o zadavateli

Roman Froněk kupec@horizont-mfl.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 26.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 10.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.06.2024 04.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.06.2024 04.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!