Prodej pohledávek z majetkové podstaty dlužníka

ak@struminsky.cz

Prodej pohledávek z majetkové podstaty dlužníka

Insolvenční správce dlužníka Ing. Martina Starého úplatně postoupí zjištěné nezajištěné pohledávky:

č.1 – pohledávka vůči Ivovi Vozákovi, r.č. 790426/5303 ve výši 135.669,11 Kč z titulu nezaplacené kupní ceny za dodávky zboží. Pohledávka uspokojována v rámci insolvenčního řízení sp.zn. KSPL 56 INS 9422/2017 (podrobnosti viz. insolvenční rejstřík).

č.3 – pohledávka vůči dlužníkovi Mražené potraviny EVEREST, s.r.o., IČ 28582519 ve výši 22.659,50 Kč z titulu nezaplacené mzdy a odstupného.

Pohledávky

12.06.2019
11.06.2020


Informace o zadavateli

Radim Struminský ak@struminsky.cz

Související inzeráty