PRODEJ POHLEDÁVEK Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA CleverHouse JSV, s.r.o. – SP. ZN. MSPH 93 INS 16386 / 2020

Značka: MSPH 93 INS 16386 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

11.01.2023
31.05.2023

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE NABÍZÍ K PRODEJI POHLEDÁVKU SEPSANOU V SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY V ODDÍLU IV. POD POLOČKOU POŘ. Č. 3

KONKRÉTNĚ SE JEDNÁ O – Pohledávka z titulu smlouvy o úvěru ve znění Dohody o narovnání ze dne 27.2.2020 ve výši 2,630.000,- Kč s příslušenstvím a smluvní pokutou; (Smlouva o úvěru, dle které dlužník poskytl společnosti REALITY INVESTING Private, a.s., IČ: 019 43 464, se sídlem Praha, Bezová 1658/1, PSČ: 147 00, dne 24.7.2019 úvěr ve výši 2,900.000,- Kč. Dle ujednání v dohodě o narovnání uzavřené dne 27.2.2020 mezi dlužníkem (coby „věřitelem“) a společností REALITY INVESTING Private, a.s. (coby „dlužníkem“) byl závazek společnosti REALITY INVESTING Private a.s. vůči věřiteli uznán co do důvodu i výše, kdy závazek je splatný dne 30.6.2020 a skládá se z jistiny 2,630.000,- Kč, příslušenství a smluvní pokuty.)

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
 • úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávek;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
 • náklady spojené s převodem věcí hradí kupující;
 • zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Veškeré dotazy týkající se předmětu prodeje pokládejte během nabídkového řízení, ještě před učiněním konkrétní nabídky.

Vaše nabídky zasílejte datové zprávy insolvenčního správce, nebo na e-mailovou adresu konkurs@isgestore.cz, a to nejpozději do 31.5.2023 včetně.

Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 30.04.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.04.2024 23.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.04.2024 07.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!