PRODEJ POHLEDÁVEK za fyzickými osobami

Cena: 25.000,- Kč Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

V insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka SOUTH FERRY a.s., IČ: 246 83 418, sídlem Pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha 4 vedeným Městského soudu v Praze, pod sp. zn. MSPH 91 INS 27674/2014 ustanovená insolvenční správkyně AK2H insolvence, v.o.s., IČO 01885073 sídlem Maříkova 2215/5a, 621 00 Brno-Řečkovice nabízí k prodeji 2 pohledávky dlužnice a to za p. Jiřím Juklem, který má na základě pravomocné odpůrčí žaloby uhradit ve prospěch majetkové podstaty částku ve výši 205.216,- Kč s příslušenstvím a náklady nalézacího řízení v částce 10.200,- Kč včetně nákladů již pravomocně nařízené exekuce vedené u Exekutorského úřadu Praha 2, JUDr. Jana Fendrycha, soudního exekutora   a za p. Martinem Rosou ve věci bezdůvodného obohacení přiznaného rozsudkem OS v Litoměřicích pod č.j. 19 C 394/2018-64 v částce 1.493.550,44 Kč s příslušenstvím a náklady nalézacího řízení v částce 29.200,- Kč včetně nákladů již pravomocně nařízené exekuce vedené u Exekutorského úřadu Praha 2, JUDr. Jana Fendrycha, soudního exekutora.

Podmínky prodeje jsou následující:  Prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce, za minimální kupní cenu 25.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.

Nabídky na odkup pohledávek je možno podávat v termínu do 13.9.2021 včetně, a to zasláním na emailovou adresu: insolvence@ak2h.cz. Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/r.č, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny. Insolvenční správkyně si tímto vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Informace o zadavateli

AK2H insolvence v.o.s. insolvence@ak2h.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.03.2023 31.05.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 30.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.03.2023 27.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.03.2023 31.03.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!