Prodej pohledávek za společností CM – MIPOS, spol. s r.o. a Ing. Oldřichem Holánkem – LHŮTA pro nabídky do 04.03.2022

Značka: HS/poh./2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

08.02.2022
04.03.2022

Ins. správce nabízí k úplatnému postoupení pohledávky z majetkové podstaty ins. dlužníka Holánek stavby, spol. s r.o., IČ: 26240076, insolvenční řízení vedené pod sp.zn. KSBR 29 INS 19710 / 2017

Jedná se o tyto pohledávky:

 • č. IV. Pohledávky, poř.č. 1 soupisu majetkové podstaty – pohledávka ve výši 16.738,00 Kč za společností CM – MIPOS, spol. s r.o., IČ: 41600151, Kotlářská 902/51, Veveří, 602 00 Brno, vyúčtované fakturou č. FV2016018 ze dne 30.1.2017 – zádržné ve výši 16 738,00 Kč, z titulu tzv. pozastávky, a
 • č. IV. Pohledávky, poř.č. 4 soupisu majetkové podstaty – pohledávku vůči Ing. Oldřichu Holánkovi, nar. 20.05.1957, přiznaná rozsudkem č.j. KSBR 71 ICm 60/2019-41 ze dne 05.11.2019, jenž nabyl právní moci dne 05.12.2019, v aktuální výši 30.160,80 Kč, jenž je přihlášena do ins. řízení vedeného ve formě oddlužení vůči Ing. Oldřichu Holánkovi pod sp. zn. KSBR 71 ICm 60/2019, poř.č. přihlášky P01

Pro bližší informace kontaktujte: office@sirhalova.cz, tel. 775 113 702. Nahlédnutí do podkladů je možné po předchozí domluvě.

Nabídky podávejte elektronicky na e-mail: office@sirhalova.cz nebo do datové schránky ins. správce f79yjsk.

Lhůta pro podání nabídek: do 04.03.2022

Podmínky prodeje / postoupení pohledávky:

 1. Nabízená pohledávka bude postoupena zájemci s  nejvyšší předloženou nabídkou úplaty.
 2. Nabídka zájemce musí obsahovat označení „postoupení pohledávky Holánek stavby“, označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště, kontakty – tel.č., e-mail) a nabídku úplaty za postoupení.
 3. Úplata bude uhrazena nejpozději při podpisu postupní smlouvy/před nabytím účinnosti postupní smlouvy.
 4. Prodej podléhá souhlasu ins. soudu.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., insolvenční správce

 

 

Informace o zadavateli

Kateřina Širhalová office@sirhalova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 30.04.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.04.2024 23.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.04.2024 07.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!