Prodej pohledávek zajištěných nemovitostmi

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetekPohledávky

14.03.2023
15.04.2023

Tímto nabízíme k prodeji pohledávky ze zesplatněného, nebankovního, podnikatelského, úvěru poskytnutého v roce 2018. Úvěr je zajištěn nemovitostmi zapsanými na LV 6356, LV 482 a podílem ve výši 1/2 na nemovitostech na LV 2859, vše v k.ú. Holešov, když celková předpokládaná tržní cena zajištění je odhadována na 18.000.000,-Kč. Pozemek na LV 6356 je vhodný pro bytovou výstavbu. Pozemky na LV 482 a LV 2859 jsou zastřešeny a jsou vhodné pro tržnici, prodej nábytku, drobnou výrobu, apod.

Pohledávky ze zesplatněného úvěru vč. příslušenství a smluvních pokut ke dni 28.2.2023 činí celkem 14.158.546,- Kč.
Měsíční navýšení pohledávky na smluvních pokutách činí cca 412.395,- Kč. A měsíční navýšení na příslušenství činí  cca 143.490,- Kč. Příslušenství tvoří zákonný úrok z prodlení ve výši 15% p.a.

Dne 2.12.2022 došlo k Vyrozumění zástavních dlužníků o započetí výkonu zástavního práva dle § 1362 Obč.z. Vyrozumění byla dne 6.1.2023 zapsána na příslušné LV v KN. Dne 21.1.2023 byly podány Návrhy na nařízení soudních prodejů zástav a uhrazeny soudní poplatky.

Podmínky prodeje:
– Pohledávky budou postoupeny nejvyšší písemně doručené nabídce.
– Účinky smlouvy o postoupení pohledávek nastanou úhradou kupní ceny.
– Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
– Věřitel má právo provést z podaných nabídek výběr zájemců, kteří budou vyzváni k navýšení nabízené kupní ceny. Výzvu k navýšení nabízené kupní ceny lze činit opakovaně.
– Je vyhrazeno právo věřitele všechny došlé nabídky odmítnout bez udání důvodu.

Advokátní kancelář Mgr. Tomáše Petrů, tel: 776 031 662, e-mail: tomas.petru@akpetru.cz

Vyřizuje a bližší informace Vám poskytne: Ing. Aleš Chovanec, tel.: 602 712 510, e-mail: ales.chovanec@outlook.com


Informace o zadavateli

Mgr. Tomáš Petrů insolvence@akpetru.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!