PRODEJ POHLEDÁVKY

Značka: KSPH 65 INS 24194/2016

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

02.04.2020
02.04.2021

Insolvenční správkyně dlužníka BEROUNŠTÍ MEDVĚDI, a.s., v likvidaci,  IČ: 61672858, se sídlem Na Ostrově 816, 266 01 Beroun 3,  JUDr. Lenka Žídková, nabízí z majetkové podstaty dlužníka k prodeji mimo dražbu majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty, a to :

 • Položku č. 2 – pohledávka ve výši 3.000.000 Kč za hokejovým klubem HC Berounští medvědi, z.s., IČ: 47513071.Právním důvodem vzniku pohledávky je smluvní pokuta ze Smlouvy o spolupráci a postoupení dispozičních práv, která byla uzavřena dne 1.8.1998 mezi dlužníkem a hokejovým klubem HC Berounští medvědi, IČ: 47513071.

Podmínky prodeje:

–      prodej nejvyšší nabídce, s tím, že insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu

 • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu,

Termín pro podání nabídek: nejpozději do 2.6.2020

V případě zájmu o koupi zašlete písemnou nabídku, která musí obsahovat přesné vymezení předmětu koupě, nabízenou kupní cenu a specifikaci kupujícího na email : spravce@zidkova.com

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Žídková spravce@zidkova.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 26.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 10.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.06.2024 04.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.06.2024 04.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!