Prodej pohledávky

Značka: MSPH 89 INS 11594 / 2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Dohodou

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

30.04.2020
30.04.2021

Insolvenční řízení dlužníka I.K.S.group a.s., Poupětova  13/20, Praha 7, IČO: 28476743, u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 89 INS 11594 / 2017. Položka č. 2 SMP – Pohledávka dlužníka za statutárním orgánem (jednatelem) Karlem Šimákem, nar. dne 24.11.1960, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, z titulu náhrady škody, kterou způsobil vyvedením finančních prostředků z bankovních účtů společnosti dlužníka nejméně ve výši 130.485.045,25 Kč. Pohledávka je nevykonatelná – nebyla podána žaloba na zaplacení – je vedeno trestní řízení pod sp. zn. KRPA-233698-18/TČ-2017-000091-PO, ve  kterém insolvenční správce uplatnil náhradu škody jako poškozený.

 

Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  07.12.2023 15.01.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 08.01.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  06.12.2023 31.05.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!