Prodej pohledávky

Značka: Slavíková

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

19.06.2020
19.06.2021

Mgr. Ing. Hana Müllerová, insolvenční správce dlužníka Eva Slavíková, RČ: 876113/2171, 5. května 241, 336 01 Blovice, sp. zn. KSPL 53 INS 18408/2015, nabízí k odkupu níže specifikovanou pohledávku:

– vykonatelná pohledávka plynoucí z nehrazeného finančního daru dle Smlouvy darovací ze dne 11.3.2016 (ověřený podpis ze dne 14.3.2016), v celkové výši 31.200,– Kč. Jedná se o plnění, které na základě citované smlouvy mělo být poskytovatelem uhrazeno do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka coby příjemce za dobu trvání oddlužení insolvenčního dlužníka plněním splátkového kalendáře do doručení odstoupení od Smlouvy darovací ze dne 21.5.2018, tj. za období květen 2016 až květen 2018.

Právní stav: Vykonatelná pohledávka – Pravomocně přiznáno Rozsudkem Okresního soudu Plzeň-jih č.j. 19 C 198/2018-28 ze dne 29.11.2018.

Cena: dohodou nejvyšší nabídce

Podmínky odkupu:

– postoupení nejvyšší nabídce

– zaplacení kupní ceny před uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky

– veškeré náklady spojené s převzetím pohledávky nese kupující

– postoupení podléhá schválení soudem

– insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky postoupení či odmítnout všechny nabídky

Nabídky zasílejte do 31.7.2020

V případě zájmu pište na adresu: hana.mullerova@basto.cz

 

Informace o zadavateli

Hana Müllerová basto@basto.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.06.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!