Prodej pohledávky

Značka: MSPH 98 INS 13483/2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

24.06.2020
24.06.2021

V insolvenčním řízení na majetek dlužníka AFEGA  sport s.r.o., IČ: 25823400, vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 98 INS 13483/2017 insolvenční správkyně dlužníka Mgr. Bohdana Nováková nabízí k prodeji níže specifikovanou pohledávku sepsanou na soupisu majetkové podstaty pod č. 104.

Pohledávka za Renatou Šimčíkovou, bytem Nová 1005/20, 742 35 Odry, vykonatelná na základě platebního rozkazu 28 Cm 44/2011-12, který vydal Krajský soud v Ostravě dne 20.4.2011, sestávající z jistiny ve výši 188 152 Kč a příslušenství ve výši 182 044, 08 Kč, celkem 370 556,08 Kč, přihlášena do insolvenčního zařízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 22 INS 28115/2019, pohledávka byla zjištěna v plné výši.

 

Podmínky prodeje:

Pohledávka bude prodána nejvyšší předložené písemně doručené nabídce.

úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy,

zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ),

zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,

tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,

je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny došlé nabídky odmítnout, a to kdykoliv do doby uzavření kupní smlouvy,

uzavření kupní smlouvy podléhá schválení věřitelského výboru a insolvenčního soudu.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku prostřednictvím e-mailu advokat@aknovakova.eu. Do nabídky neopomeňte uvést, čeho se týká, kdo ji činí (jméno, příjmení, případně obchodní firmu, adresu trvalého bydliště či sídla) a souhlas s podmínkami prodeje.

Informace o zadavateli

Bohdana Nováková kancelar@aknovakova.eu

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.12.2023 22.12.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.12.2023 08.01.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  Středočeský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.01.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 08.01.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!