Prodej pohledávky

advokat@aknovakova.eu

Prodej pohledávky

V insolvenčním řízení na majetek dlužníka AFEGA  sport s.r.o., IČ: 25823400, vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 98 INS 13483/2017 insolvenční správkyně dlužníka Mgr. Bohdana Nováková nabízí k prodeji níže specifikovanou pohledávku sepsanou na soupisu majetkové podstaty pod č. 104.

Pohledávka za Renatou Šimčíkovou, bytem Nová 1005/20, 742 35 Odry, vykonatelná na základě platebního rozkazu 28 Cm 44/2011-12, který vydal Krajský soud v Ostravě dne 20.4.2011, sestávající z jistiny ve výši 188 152 Kč a příslušenství ve výši 182 044, 08 Kč, celkem 370 556,08 Kč, přihlášena do insolvenčního zařízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 22 INS 28115/2019, pohledávka byla zjištěna v plné výši.

 

Podmínky prodeje:

Pohledávka bude prodána nejvyšší předložené písemně doručené nabídce.

úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy,

zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ),

zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,

tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,

je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny došlé nabídky odmítnout, a to kdykoliv do doby uzavření kupní smlouvy,

uzavření kupní smlouvy podléhá schválení věřitelského výboru a insolvenčního soudu.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku prostřednictvím e-mailu advokat@aknovakova.eu. Do nabídky neopomeňte uvést, čeho se týká, kdo ji činí (jméno, příjmení, případně obchodní firmu, adresu trvalého bydliště či sídla) a souhlas s podmínkami prodeje.

Značka:

MSPH 98 INS 13483/2017

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Odpovědět na inzerát

Pohledávky

24.06.2020
24.06.2021


Informace o zadavateli

Bohdana Nováková advokat@aknovakova.eu

Související inzeráty