Prodej pohledávky

Značka: MSPH 98 INS 13483/2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

18.12.2020
18.12.2021

V insolvenčním řízení na majetek dlužníka AFEGA  sport s.r.o., IČ: 25823400, vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 98 INS 13483/2017 insolvenční správkyně dlužníka Mgr. Bohdana Nováková nabízí k prodeji níže specifikovanou pohledávku sepsanou na soupisu majetkové podstaty pod č. 105.

 

Pohledávka za Union bank, a.s., IČO: 41034261, se sídlem 30. dubna 635, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, v celkové výši 31 864,46 Kč, pohledávka II. třídy bez nároků na oddělené uspokojení správcem konkursní podstaty byla přihlášena do insolvenčního zařízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 33 K 10/2003, pohledávka byla zjištěna v plné výši.

 

Podmínky prodeje:

 • Pohledávka bude prodána nejvyšší předložené písemně doručené nabídce.
 • úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy,
 • zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ)
 • zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,
 • tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 • je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny došlé nabídky odmítnout, a to kdykoliv do doby uzavření kupní smlouvy.
 • uzavření kupní smlouvy podléhá schválení věřitelského výboru a insolvenčního soudu.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku prostřednictvím e-mailu advokat@aknovakova.eu. Do nabídky neopomeňte uvést, čeho se týká, kdo ji činí (jméno, příjmení, případně obchodní firmu, adresu trvalého bydliště či sídla) a souhlas s podmínkami prodeje.

Informace o zadavateli

Bohdana Nováková kancelar@aknovakova.eu

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 26.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 10.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.06.2024 04.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.06.2024 04.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!