Prodej pohledávky

Značka: KSBR 38 INS 706 / 2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

21.12.2020
31.01.2021

Insolvenční správce dlužníka Vodní zdroje Holešov a.s., IČ 46900021, se sídlem Tovární 1423/7, 769 01 Holešov, nabízí k postoupení – k odprodeji pohledávky mimo dražbu vůči dlužníku, panu RNDr. Pavlu Wurstovi, bytem Haštálská  760/27, 110 00 Praha -Staré Město v celkové výši 484.419,81 Kč,  sestávající z jistiny ve výši 336.173,50 Kč, úroku z prodlení ve výši 23.422,-Kč, smluvní pokuty ve výši 101.721,31 Kč a z neuhrazených nákladů soudního řízení  ve výši 24.103,-Kč. Pohledávka je pravomocně přiznaná rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1, a to  pod č.j.  27 C 114/2019-15. Úroky a smluvní pokuta jsou vypočteny k 11.9.2020 a stále běží. Ve věci je vedena exekuce.

Podmínky prodeje:

 • pohledávka bude odprodána zájemci s nejvyšší nabídkou;
 • cena za postoupenou pohledávku bude uhrazena na účet majetkové podstaty nejpozději pří podpisu smlouvy o postoupení pohledávky;
 • smlouva o postoupení pohledávky podléhá schválení insolvenčním soudem, který může stanovit další podmínky prodeje;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu, aniž by byl zájemce o odmítnutí nabídky vyrozuměn a bez vzniku jakéhokoli nároku ze strany zájemce;

 

Nabídky zasílejte na adresu insolvenčního správce: M. Šváb – insolvenční správce a spol., náměstí Míru 49/67,  568 02 Svitavy, nebo na e-mail: info@m-svab.cz nejpozději do 31.1.2021.

Informace o zadavateli

M. Šváb – insolvenční správce a spol., náměstí Míru 49/67, 568 02 Svitavy milan.svab@m-svab.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!