Prodej pohledávKY

Značka: R/7590/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

30.03.2021
30.04.2021

V insolvenčním řízení sp. zn. KSOS 40 INS 15830/2020  nabízíme k prodeji pohledávku sepsanou v soupisu majetkové podstaty dlužníka v oddílu III pod položkou č. 4, přičemž se jedná o pohledávku za Josefem Městeckým, nar. 12. 9. 1973, IČ: 71939334, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín.

Pohledávka je ze směnky vlastní znějící na směnečnou sumu 2 176 818 Kč s příslušenstvím, vykonatelná na základě notářského zápisu sepsaného dne 6. 1. 2010 JUDr. Lenkou Chodurovou, notářskou ve Valašském Meziříčí, sp. z. NZ 2/2010, vymáhána v exekučním řízení vedeném soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou, exekutorský úřad Přerov, sp. zn. 203 Ex 34686/10. Tato pohledávka byla v exekučním řízení uspokojena v částce 14 546 Kč.

Nyní je pohledávka přihlášena do insovenčního řízení dlužníka, přičemž její současná výše činí 1.655.115,56 Kč.

Podmínky prodeje:
– kupní cena za nejvyšší nabídku;
– kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;
– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
– lhůta pro podávání nabídek končí v 15.00 hodin dne 30. 4. 2021.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu stouracova@akkrm.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 777 708 369.

Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!