Prodej pohledávky

Značka: R/7590/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

30.03.2021
30.04.2021

V insolvenčním řízení sp. zn. KSOS 40 INS 15830/2020  nabízíme k prodeji pohledávku sepsanou v soupisu majetkové podstaty dlužníka v oddílu III pod položkou č. 2, přičemž se jedná o pohledávku za  PHR STAV spol. s.r.o. „v likvidaci“ a Jiřím Procházkou, nar. 24. 12. 1947, Štúrova 667/9, 415 01 Teplice.

Pohledávka ze směnky vlastní znějící na směnečnou sumu 971.898,- Kč s příslušenstvím, vykonatelná na základě směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. 7. 2011, č.j. 24 Cm 212/2011-8, vymáhána v exekučním řízení vedeném soudním exekutorem Mgr. Jaroslavem Kocincem LL.M., exekutorský úřad Frýdek – Místek, sp. zn. 142 Ex 00480/14. Od roku 2014 vymoženo 115 571 Kč na jistinu a 23 679,50 Kč na náklady exekuce.

Ke dni  11. 11. 2020 byla výše pohledávky včetně nákladů exekutora vyčíslena na částku 1.968.300,62 Kč. Pohledávka je v současné době uspokojována srážkami z důchodu povinného Jiřího Procházky.

Podmínky prodeje:
– kupní cena za nejvyšší nabídku;
– kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;
– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
– lhůta pro podávání nabídek končí v 15.00 hodin dne 30. 4. 2021.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu stouracova@akkrm.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 777 708 369.

Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 28.02.2027 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.02.2024 22.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.02.2024 15.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!