Prodej POHLEDÁVKY

Značka: MSPH 77 INS 22159 / 2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

28.06.2021
08.07.2021

POHLEDÁVKY ZA Hana Matoušková

Značka: MSPH 77 INS 22159 / 2016

Kategorie: pohledávka

Cena: nejvyšší nabídce

Insolvenční správce JUDr. Jiří Voda LL.M. nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 77 INS 22159 / 2016 – Michael Pěkný  k prodeji pohledávek za:

pohledávka za paní Matoušková Hana, Kaňkovského 10/1237, Praha 8, nar. 18.5.1942, a to ve výši 68.970,- Kč s příslušenstvím, dle usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 č.j. 24 C 34/2020-38 ze dne 7.9.2020, v PM dne 26.9.2020 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 č.j. 24 C 34/2020-51 ze dne 12.10.2020, v PM dne 15.10.2020
Pohledávka vznikla tak, že Dlužník na účet paní Matouškové odklonit část svých příjmů z podnikatelské činnosti.

Smlouva o postoupení pohledávek se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek je časově omezeno, a to do 08.07.2021.

Insolvenční správce Dlužníka si vyhrazuje právo odmítnou veškeré předložené Nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky prodeje Pohledávek, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

V Případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Barboru Zapletalovou na telefonním čísle 211 222 634 nebo prostřednictvím e-mailové adresy zapletalova@akvoda.cz


Informace o zadavateli

JUDr. Jiří Voda office@akvoda.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!